PROIEKTUAK5. GAIA:

"...saiatze horretan ezin gelditu..." EUSKERA INGURUNE PROIEKTUA

                     ZER IKASIKO DUGU
ZER EGINGO DUGU

 • Propietateak: orokorrak eta bereziak


 • Egoera aldaketak: fisikoak, kimikoak

Materia
 • Substantzia puruak eta nahasteakElektrizitatea eta Magnetismoa.
Materia eta energia:

·        Energia iturriak
·        Energia berriztagarriak eta ez-berriztagarriak
·        Kontsumo arduratsuaTaldeka blog bat sortuko dugu:   

·        Gaia: materia.

Informazioa jaso bi bideetatik:

·        Liburuko testuetatik. Liburuko testuak eta azalpenak irakurri, ulertu, informazio garrantzitsuena hautatu eta sintetizatuta jaso.
 •       Zuzeneko esperientziatik. Esperimentuak eginez, frogatu eta ondorioztatuko ditugu, behar bezala erregistratu eta idatziz jaso.


Azalpen-testua:

·        Eduki nagusia identifikatzea
·        Kausak (kausazko esaldiak) eta ondorioak
· 
       Krokis:
Ø      Kontzeptuzko mapa (CMAP)
Ø      Eskemak, tablak
·        Informazioaren sintesia
QUÈ APRENDEREMOS
QUÉ HAREMOS

LENGUA CASTELLANA ·        Reflexionar sobre “¿Qué es pensar?”

·        Participar activamente en las tertulias sobre las “cuestiones importante” de la vida.


LENGUA CASTELLANA


Información – Opinión – Argumentos

·        Informarnos sobre los avances técnicos y científicos.
·        Analizar noticias, reportajes, cartas de opinión y tiras cómicas.
·        Leeremos cuentos con moraleja y a los filósofos clásicos.
·        Utilizando conectores argumentativos prepararemos y realizaremos un debate.
4. gaia:
..."LANA EGINEZ GOAZ AURRERA..." EUSKERA INGURUNE PROIEKTOA


ZER IKASIKO DUGU?
ZER  EGINGO DUGU?
·        Makina sinpleak ezagutuko ditugu.
Informazio egokia bilatu eta laburpenak egiten ikasiko dugu.·        Informazio adierazteko erak:
Ardatz kronologikoa, infograma, datu-taula, konzeptu-sarea.
·        Oinarrizko konzeptuak eta ideiak identifikatzen
·        Ideien konzeptuen, datuen eta irudien arteko erlazioak aurkitzea.
·        Irakurketa  arretatsua:Helburuei egokitutako informazioa hautatzea: gaiak, ideien arteko erlazioak.
·        Irakurketa   deklamatua, antzerkirako·        Industria iraultza Ibaizabal itsasadarrean
·        Langileak eta lan baldintzak
·        Lan sektoreak
·        Industralizazioa eta biztanleriaren eragin negatiboak gaur egungo gizartean.
 • Glogster bat egingo dugu makina sinpleak ezagutzeko


 • Dipity bat egingo dugu:
Bost une hauek aipatuko ditugu: Neolitoa, Erdiaroa,, Bilboko sorrera,Iraultza industriala eta teknologia.

Bertan, lanabesak eta makinak, lan egiteko tresnak eta bizimodua aipatuz antzerki bat egingo dugu.


UN PROGRAMA DE RADIO. PROYECTO DE CASTELLANO
¿ QUÉ APRENDEREMOS?
¿QUÉ HAREMOS?


 1. La polisemia. Conocer las diferentes acepciones de la palabra tiempo
 1. A elaborar un reportaje :

 • La elaboración de párrafos
 • Coherencia: sujeto y predicado, puntuación.
 • Repasaremos los diptongos e hiatos

 1. Características del lenguaje radiofónico


 • Realizaremos un programa de radio compuesto por varios  reportajes relacionados con actividades de ocio..
 • Redactar el reportaje:
Información distribuida en párrafos.
TITULAR: Título , subtítulo
ENTRADA: Síntesis de la información esencial
       CUERPO:
 • Ampliación de la información:
Combinación de diversos elementos: partes expositivas, descripciones,testimonios, opiniones, gráficos, fotografías…"ETA HORRELA BIZITZEN GARA II" EUSKERA PROIEKTUANEGOZIAZIOA
ZER IKASIKO DUGU?
ZER GINGO DUGU?

 • GORPUTZEKO APARATUEN ATALAK

 • ARNAS APARATUA
 • ZIRKULAZIO  APARATUA
 • IRAITZ APARATUA
 • NERBIO SISTEMA


·        GORPUTZEKO APARATUEN ZAINKETA ETA FUNTZIONAMENDUA.

·        HIZTEGI BERRIA


·        DEFINIZIOAK EGITEN.

·        INFORMAZIOA MEMORIZATZEKO TRIKIMAILUAK
              

·         GURE GORPUTZAREN APARATU BATZUEI BURUZ JOLAS BAT PRESTATU LEHIAKETA BAT EGITEKO.
·          IRAKURRI, ESKEMAK, MAPA KONTZEPTUALAK EGIN ETA IKASI,…


·
         DEKALOGO BAT IDATZIKO DUGU, GURE GORPUTZEKO APARATUEK FUNTZIONAMENDU ON BAT IZAN DEZATEN
·         GALDERAK PRESTATU.

·         SENTIMENDUEI BURUZKO LITERATURA TESTUAK IRAKURRI.

·         AINTZINAKO GERTAERA BAT   GOGORATU.
NEGOCIACIÓN DEL 3º PROYECTO : REMEDIOS CASEROS PARA LEVES MALESTARES

¿QUÉ PRENDEREMOS?
¿QUÉ HAREMOS?
Definir un malestar, explicar los síntomas,causas, prevención del mismo.
Dossier informativo sobre leves malestares y posibles remedios caseros
Vocabulario específico.
Informarnos sobre leves malestares.Buscar remedios caseros (familia, internet, libros, revistas...)
Aprender a aprender
Seleccionar la información necesaria  sintetizarla ,organizarla y añadir en el dossier otro tipo de texto, relacionado con el malestar elegido, poesía anécdota, chiste...
Normas de ortografía (tilde diacrítica, g y j), escribir mejor
Redactar una ficha individual con toda la información sobre el malestar y su remedio-
Como cuidarnos con métodos caseros.
Compartir todo lo que hemos aprendido


2.  GU ERE ZERBAIT BAGARA ETAZER EGIN

ZER IKASI


 • Informazioa topatu
 • Testu informatiboa
 • Mapak irakurri eta bete
 • Herrialdea kokatu
 • Testuak itzuli

 • Informazio egokia ateratzen
 • Testuak planifikatzen, zuzentzen eta idazten lokarri egokiak erabiliz
 • Europari buruz erliebea, klima, hiriburuak,…
 • Meridianoak eta paraleloak
 • Euskerazko esaldien egitura
Europako lurralde baten aurkezpena

Taldean, gidoi hau jarraituz, Europako lurralde bati buruz azalpen testu bat idatzi behar duzue


EUROPAKO LANAREN GIDOIA

1.       KOKAPENA
·         Definizioa
·         Mugak
·         Zonaldea
·         Hiriburuaren koordenatu geografikoak

2.       EZAUGARRI FISIKOAK
·         Ibaiak
·         Mendiak
·         Klima eta paisaia

3.       BIZTANLERIA
·         Biztanle kopurua orokorrean
·         Herri garrantzitsuen biztanle kopurua
·         Populazioaren  piramidea ( adina, gizonak, emakumeak, umeak)
·         Nola bizi diren: lan sektoreak

4.       KULTURA
·         Ohiturak
·         Historia
·         Gastronomia
·         Hizkuntzak
·         Kirolak
·         Dantzak

5.       TOKI INTERESGARRIAK
·         Museoak
·         Monumentuak: Elizak…
·         Parke Naturalak
·         Bizitatzeko  politak diren mendiak, haitzuloak, Hondartzak

Aventuras por Europa


En lengua escribiréis un cuento que  ubicaréis en algún lugar de  Europa • Descripción de personajes
 • Escribimos en  párrafos diferentes: aspecto físico, carácter, forma de actuar y expresarse
 • Usamos adjetivos, comparaciones y metáforas
 • Utilizamos el mismo tiempo verbal en toda la descripción
 • Revisamos la ortografía
 • Acompañamos con un dibujo
 • Verbos en pasado
 • Conectores temporales
 • Diálogos
 • Recordamos las partes del cuento:
 • Inicio
 • Presentación de los personajes, descripción del lugar, cómo viven los protagonistas, qué les ocurre a los protagonistas
 • Desarrollo
 • Qué ocurre en la historia  ( explicación de qué pasa a lo largo de la historia, de cómo consiguen su objetivo los protagonistas)
 • Desenlace
 • Cómo resuelven el problema los protagonistas
 1. ERAGILE GEOLOGIKOEN ONDORIOAKLurraren egitura eta horren ondorioz sortzen diren eragile geologioak ezagutu eta ondorioz bere itxuraaldaketan duen eragina.Talde bakoitza arduratuko da munduan gertatutako eragile geologiko baten informazioa garatzen.

 • Uholdeak
 • Sumendiak
 • Haizea
 • Lurpeko urak
 • Lurrikarak- Tsunamiak

Lana ALBISTE itxura izango du:

TITULARRA

SARRERA: ZER, NON, NOIZ

GORPUTZA:

NOLA: fenomenoaren definizioa
ZERGATIK: fenomenoaren azalpena ( txanela liburutik)
LURRAZALAREN DUEN ERAGINA
AIPATU MUNDUAN zehar dertatutako antzeko fenomenoak.


KONTROL ZERRENDA

 • Albistearen itxura mantendu dugu : 
                                TITULARRA
                                SARRERA
                                GORPUTZA

 • Argazkiei argazki-oina jarri diegu
 • Ingurunen ikasitako hitz zientifikoak erabili ditugu
 • Esaldiak lotzeko hitzen lokailuak jarri ditugu: denborazkoak, lekukoak, bestelakoak "hau dela eta beste aldetik, aldiz ...)
 • Aditzak lehen aldian jarri ditugu: NOR eta NORK desberdindu
 • Sinonimoak erabili ditugu errepikapenak ekiditzeko
 • Ortografia ziurtatu dugu


LENGUA GASTELLANA

CATALOGO DE OBRAS DE 
ARTE


Confeccionaremos entre todos un catálogo de obras de arte ubicadas en Euskal Herria.

 • TÍTULO DE LA OBRA
 • BIOGRAFÍA DEL AUTOR
 • RESEÑA DE LA OBRA:
-Nombre de la obra , año de ejecución
-Material, tamaño, ubicación...
-Tema, Qué representa, características...(descripción de la obra)
-Datos curiosos: premios que ha recibido
-Fotografía y pie de foto


LISTA DE CONTROL

¿QUÉ HAREMOS?
¿QUÉ APRENDEREMOS?
Confecccionar un catálogo de obras de arte
Qué es un catálogo, para qué sirve,…
Redactar una reseña de una obra de arte.
Escribir mejor un texto informativo: información clara y pertinente…
Redactar una biografía del autor de la obra.
Información del autor, no hacer repeticiones, utilizar nexos apropiados…
Analizar los títulos de las obras de arte.
El sintagma nominal.
Analizar reseñas y biogrfías.
Cómo son y sus características.
Seleccionar información pertinente para la biografía y la reseña.
La importancia de palabras claves.
Planificar los textos que tenemos que escribir.
Ordenar nuestros conocimientos e ideas.
Corregir los textos propios y los de los compañeros/as.
Mejorar los textos que escribimos.
Trabajar en grupo
Tener en cuenta la opinión de los demásNo hay comentarios:

Publicar un comentario